header ad blockchaincrews.com

Airdrop BiKi đang tung ra chương trình Tặng quà đặc biệt trị giá 150 USDT phần thưởng HY

Han Phan

Member
Để chào mừng sự ra mắt chính thức của Cuộc thi giao dịch HY Grid, nền tảng BiKi đang tung ra chương trình Tặng quà đặc biệt trị giá 150 USDT phần thưởng HY chỉ dành cho người dùng Cộng đồng BlockTboards

Thời gian hoạt động: 2020/08/31, 12:00 - 2020/09/08, 12:00 (GMT +8)

Chỉ cần hoàn thành một giao dịch lưới HY (vị thế mở + vị thế đóng) trong thời gian hoạt động và nhận được 3 HY (trị giá 5 USDT)

giới hạn cho 30 người dùng đầu tiên.

Đọc tất cả các quy tắc và điền vào biểu mẫu chính xác để nhận phần thưởng - https://forms.gle/drWub56q1VUJyYBUA

Chỉ tham gia thông qua liên kết giới thiệu BlockTboards 🙂

Đăng ký trên BIKI: https://www.biki.cc/register?inviteCode=WWEGVGZ

Hướng dẫn dùng grid
How to use Grid trading - https://support.biki.cc/hc/en-us/articles/360047212252-How-to-use-Grid-Trading-APP-version-
Cách sử dụng Giao dịch theo lưới - Chiến lược được đề xuất bởi AI (phù hợp với người dùng mới)

Đăng nhập APP, nhấp vào "Giao dịch" và chọn "Lưới". Chọn "AI Recommended", chọn các cặp giao dịch của bạn ở góc trên cùng bên trái. AI sẽ tự động thiết lập các thông số phù hợp dựa trên dữ liệu lịch sử của 7 ngày.Chúng tôi lấy BTCUSDT làm ví dụ. Nhập "Tài sản đã đầu tư" và hệ thống sẽ tự động tạo chiến lược cho bạn. Nhấp vào "Xác nhận" để tiếp tục Giao dịch theo lưới.

1599453885349.png

Cách sử dụng Giao dịch theo lưới - Chiến lược tùy chỉnh (phù hợp với người dùng có kinh nghiệm)

Đăng nhập APP, nhấp vào "Giao dịch" và chọn "Lưới". Chọn "Tùy chỉnh", chọn các cặp giao dịch của bạn ở góc trên cùng bên trái. Tương tự, chúng tôi lấy BTCUSDT làm ví dụ.Nhập giá tối thiểu và tối đa trong "Khoảng giá", nhập "Khoảng cách giá" và "Tài sản đã đầu tư" ưu tiên và nhấp vào "Xác nhận" để tiếp tục Giao dịch theo lưới.

1599453990654.png 
header ad blockchaincrews.com
Top