header ad blockchaincrews.com

Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn giao dịch HUOBI

Han Phan

Member
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn giao dịch HUOBI
Trước tiên để đăng ký các bạn truy cập : https://www.huobi.com/vi-vi/topic/invited/?invite_code=62mf6Bạn có hai lựa chọn đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch Huobi là đăng ký bằng email hoặc số điện thoại.


1: Đăng ký bằng email

B1: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu gồm : Quốc gia, email, mật khẩu, nhắc lại mật khẩu, code ref.

B2: Sau khi hoàn thành các mục cần nhập , bạn click vào mục đồng ý các thỏa thuận của sàn giao dịch và đăng ký tài khoản . Một cửa sổ mở ra yêu cầu bạn kéo thanh trượt trong phần cửa sổ mở ra sau khi nhấn “ Đăng ký” và sau đó nhấn “ Xác nhận” để nhận email kích hoạt tài khoản.


B3: Tiếp theo bạn kiểm tra email để lấy mã xác thực nhập vào khung yêu cầu để kích hoạt tài khoản và kết thúc quá trình đăng ký.

2: Đăng ký bằng số điện thoại


B1: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu gồm : Quốc gia, số điện thoại, mật khẩu, nhắc lại mật khẩu, code ref.
B2: Sau khi hoàn thành các mục cần nhập , bạn click vào mục đồng ý các thỏa thuận của sàn giao dịch và đăng ký tài khoản . Một cửa sổ mở ra yêu cầu bạn kéo thanh trượt trong phần cửa sổ mở ra sau khi nhấn “ Đăng ký” và sau đó nhấn “ Xác nhận” để nhận code số điện thoại kích hoạt tài khoản.

B3: Tiếp theo bạn kiểm tra tin nhắn số điện thoại để lấy mã xác thực nhập vào khung yêu cầu để kích hoạt tài khoản và kết thúc quá trình đăng ký.

 
header ad blockchaincrews.com
Top